Občan

Mgr. Katarína Švoňavová

E-mail: katarina.svonavova@trnava.sk
Telefón: 32 36 248
Pozícia: referát inžinierskeho urbanizmu
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií