Občan

Mgr. Lea Vretenárová

Telefón: 32 36 881
Pozícia: ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
Odbor: ZŠ s MŠ