Občan

Mgr. Ľubica Zemková

Telefón: 32 36 885
Pozícia: ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre primárne vzdelávanie
Odbor: ZŠ s MŠ
Chcete vedieť, čo je nové?