Občan

Mgr. Mária Beňová

E-mail: maria.benova@trnava.sk
Telefón: momentálne na MD
Pozícia: referát projektového riadenia
Odbor: Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Chcete vedieť, čo je nové?