Občan

Mgr. Mária Reiffersová

E-mail: maria.reiffersova@zusmst.trnava.sk
Telefón: 32 36 674
Pozícia: ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
Odbor: ZUŠ