Občan

Mgr. Mária Ulmanová

E-mail: maria.ulmanova@trnava.sk
Telefón: 32 36 234
Pozícia: referát územného rozhodovania a stav. poriadku
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia