Občan

Mgr. Michaela Císarová

E-mail: msokruzna27@ms.trnava.sk
Telefón: 32 36 783
Pozícia: ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Okružná 27)
Odbor: ZŠ s MŠ
Chcete vedieť, čo je nové?