Občan

Mgr. Peter Šipka

E-mail: peter.sipka@trnava.sk
Telefón: 32 36 248
Pozícia: referát územno-technických informácií
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií