Občan

Mgr. Roman Zsolnai

E-mail: roman.zsolnai@trnava.sk
Telefón: 32 36 205
Pozícia: referát štátneho stavebného dohľadu
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia