Občan

- Okrsok Linčianska -

E-mail: okrsok.lincianska@msp.trnava.sk
Telefón: 55 13 720; fax: 033 535 13 12
Odbor: Mestská polícia
Chcete vedieť, čo je nové?