Občan

PhDr. Danka Gašparíková

E-mail: info@zsjb.trnava.sk
Telefón: 32 36 852
Pozícia: ZŠ s MŠ J. Bottu, zástupkyňa pre 2. stupeň
Odbor: ZŠ s MŠ