Občan

Simona Sendiová

E-mail: simona.sendiova@msmt.trnsvs.sk
Telefón: 32 40 372
Pozícia: Oddelenie cintorínskych služieb - stredisko klientskych služieb
Odbor: Mestské služby mesta Trnava