Občan

- Stála služba -

E-mail: stala.sluzba@msp.trnava.sk
Telefón: 32 36 401, 55 11 555, 159; fax: 033 535 13 12
Odbor: Mestská polícia
Chcete vedieť, čo je nové?