Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Zuzana Škultétyová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého,zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Jiráskova 25)
 
Miroslav Štefánik
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Ing. Oľga Štefániková
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka technického oddelenia
 
Katarína Štibravá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ A. Kubinu, vedúca ŠJ
32 36 944
 
maria.sulcova@trnava.sk
32 36 332, 0905 239 796
 
anna.tamajkova@trnava.sk
32 36 104, 0905 239 718
 
lucia.tessenyiova@trnava.sk
32 36 129, 0917 306 131
 
Ing. Monika Tökölyová
Odbor majetkový
referát evidencie majetku mesta
 
PhDr. Erika Trebatická
Zariadenie pre seniorov
vedúca sociálneho úseku, manažér kvality
 
MSc. Monika Trubačová
Odbor sociálny
referát sociálnej pomoci občanom
monika.trubacova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Ing. Ivana Tuchyňová
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Ing. Tomáš Tvaroška
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?