Občan

Kontakty

 
 
 
Mária Šišková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ J. Bottu, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Botanická 12)
 
Mgr. Zuzana Škultétyová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého,zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Jiráskova 25)
 
Miroslav Štefánik
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Ing. Oľga Štefániková
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka technického oddelenia
 
Katarína Štibravá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ A. Kubinu, vedúca ŠJ
32 36 944
 
maria.sulcova@trnava.sk
32 36 332, 0905 239 796
 
anna.tamajkova@trnava.sk
32 36 104, 0905 239 718
 
Ing. Silvia Tibenská
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov, daň z nehnuteľnosti
 
JUDr. Jana Tomašovičová
Odbor právny a majetkový
zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúca odboru
jana.tomasovicova@trnava.sk
32 36 227, 0905 972 024
 
PhDr. Erika Trebatická
Zariadenie pre seniorov
vedúca sociálneho úseku, manažér kvality
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?