Občan

Kontakty

 
 
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Kamil Vaňa
Odbor priemyselného parku a inovačných procesov
referát technickej prevádzky priemyselného parku
kamil.vana@trnava.sk
0918 897 150
 
Ing. Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.
správa a podpora aplikácií, siete
 
32 36 696
 
Jozefína Virágová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Mgr Lukáš Vozár
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Mária Vražičová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
 
ottavio.vrbovsky@trnava.sk
32 36 133, 0918 631 062
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Ivana Vrždáková

ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (MŠ V jame 3)
32 36 777
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?