Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Zuzana Úlehlová
Odbor komunálnych a cintorínskych služieb
referát komunálnych služieb, dlhodobo PN
 
Mgr. Mária Ulmanová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Valéria Uríková
Odbor ekonomický
referát účtovníctva
valeria.urikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Kamil Vaňa
Odbor priemyselného parku a inovačných procesov
referát technickej prevádzky priemyselného parku
kamil.vana@trnava.sk
0918 897 150
 
Ing. Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.
správa a podpora aplikácií, siete
 
32 36 696
 
Mgr. Lukáš Vozár
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Mgr. Petra Vráblová
Odbor sociálny
referát Zdravé mesto
 
ottavio.vrbovsky@trnava.sk
32 36 133, 0918 631 062
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?