Občan

Kontakty

 
 
 
MSc. Monika Trubačová
Odbor sociálny
referát sociálnej pomoci občanom
 
Ing. Ivana Tuchyňová
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Ing. Tomáš Tvaroška
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Mgr. Mária Ulmanová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
lenka.vancova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.
správa a podpora aplikácií, siete
 
Mgr. Jozef Vatrt
Odbor právny a majetkový
referát majetkovoprávny a legislatívy
 
32 36 696
 
ivana.vidova@trnava.sk
32 36 152, 0905 377 623
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?