Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Emília Benedikovičová
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
JUDr. Ivana Bielková
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
Ing. Miroslava Bilčíková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Adriana Blašková
Mestské služby mesta Trnava
personálny a organizačný úsek
adriana.blaskova@msmt.trnava.sk
32 40 363, 0918 602 648
 
Mgr. Peter Bocán
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Pavol Boďa
Mestská polícia
preventívne programy
 
Ing. Zuzana Bodišová
Odbor komunálnych služieb
vedúca odboru komunálnych služieb
zuzana.bodisova@trnava.sk
32 36 106, 0905 937 679
 
Mgr. Mária Bolebruchová
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení
 
Mgr. Diana Boškovská
Odbor dopravy
referent referátu parkovacej služby na odbore dopravy