Občan

Kontakty

 
 
 
vladimir.baricic@msp.trnava.sk
32 36 415; fax: 32 36 418
 
JUDr. Radoslav Bazala
Útvar verejného obstarávania
útvar verejného obstarávania
 
Magdaléna Bednarčíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, vedúca ŠJ (MŠ Murgašova 13)
32 36 788
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Jarmila Belková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 922
 
Mgr. Emília Benedikovičová
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
Mgr. Mária Beňová
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
manažérka posudzovania projektových zámerov
maria.benova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Ing. Petra Bergerová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
zuzana.bigasova@trnava.sk
32 36 218, 0905 239 740
 
Mgr. Peter Bocán
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Pavol Boďa
Mestská polícia
preventívne programy
 
Ing. Zuzana Bodišová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
vedúca úseku komunálnych služieb
zuzana.bodisova@trnava.sk
32 36 104, 0905 937 679
 
Anna Bohunická
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?