Občan

Kontakty

 
 
 
JUDr. Radoslav Bazala
Odbor verejného obstarávania
referát bežného verejného obstarávania
 
Magdaléna Bednarčíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, vedúca ŠJ (MŠ Murgašova 13)
32 36 788
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Jarmila Belková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 922
 
Mgr. Emília Benedikovičová
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
Ing. Petra Bergerová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
zuzana.bigasova@trnava.sk
32 36 218, 0905 239 740
 
Mgr. Peter Bocán
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Pavol Boďa
Mestská polícia
preventívne programy
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?