Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Barbora Beňadiková
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
Mgr. Peter Berger
ZŠ s MŠ
zástupca pre 2. stupeň ZŠ s MŠ, Námestie SUT
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
JUDr. Ivana Bielková
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
Ing. Miroslava Bilčíková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Adriana Blašková
Mestské služby mesta Trnava
personálny a organizačný úsek
adriana.blaskova@msmt.trnava.sk
32 40 363, 0918 602 648
 
Mgr. Peter Bocán
Mestská polícia
referát priestupkov a správnych deliktov
 
Ing. Zuzana Bodišová
Odbor komunálnych služieb
vedúca odboru komunálnych služieb
zuzana.bodisova@trnava.sk
32 36 106, 0905 937 679
 
Mgr. Mária Bolebruchová
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení
 
Mgr. Monika Bolečková
ZŠ s MŠ
zástupkyňa MŠ Murgašova
msmurgasova@ms.trnava.sk
32 36 787, 790
 
Ing. Lucia Boledovičová
Odbor dopravy
referát technických činností
lucia.boledovicova@trnava.sk
32 36 126, 0905 139 938