Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. arch. Róbert Vozár
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územného plánu a architektúry
 
Mgr. Petra Vráblová
Kancelária prednostu
úsek komunikácie a marketingu
 
Mária Vražičová
Odbor komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Ivana Vrždáková

ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (MŠ V jame 3)
32 36 777
 
údržba Zátvor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka Mestská plaváreň Zátvor
32 36 395
 
0917 929 945
 
Mgr. Ľubica Zemková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 885
 
Mgr. Roman Zsolnai
Odbor stavebný a životného prostredia
referát štátneho stavebného dohľadu
 
Dagmar Zvolenská
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ (ZŠ s MŠ Atómová)
32 36 781, 784
 
Mgr. Veronika Žilková
Odbor sociálny
referát terénnej sociálnej práce
veronika.zilkova@trnava.sk
32 36 282, 0905 137 594
 
Mgr. Michal Žitňanský
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
Ing. Katarína Žitníková
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
katarina.zitnikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?