Občan

Kontakty

 
 
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Mgr. Pavol Valent
ZŠ s MŠ
zástupca pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Vančurova
 
Mgr. Kamil Váňa
Mestské služby mesta Trnava
vedúci technického úseku
 
Mgr. Klára Vaneková
ZŠ s MŠ
zástupca pre MŠ Vančurova
msvancurova@ms.trnava.sk
033/32 36 750
 
Bc. Miroslav Varečka
Kancelária prednostu
referát energetického manažmentu
miroslav.varecka@trnava.sk
32 36 109, 0918 730 867
 
Zuzana Vargová
Odbor komunálnych služieb
referát obchodu a služieb
 
Ing. Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.
správa a podpora aplikácií, siete
marian.vasilecko@tt-it.trnava.sk
32 36 981, 0917 570 076
 
momentálne MD
 
32 36 696
 
Katarína Virgovičová
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Ing. Peter Vopát
Odbor investičnej výstavby
referát realizácie stavieb
peter.vopat@trnava.sk
32 36 132, 0918 997 359
 
+421 917 922 241, +421 33 3236 385
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Jana Vӧrӧšová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 902
 
RNDr. Martina Vrždáková
Odbor sociálnych vecí
referentka referátu spolupráce s tretím sektorom
martina.vrzdakova@trnava.sk
32 36 172, 0918 583 613