Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Margita Dubošová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Ľudová 27)
 
Ing. Valéria Durdyová
Odbor majetkový
referát správy majetku mesta
 
Ing. Renáta Dušeková
Odbor ekonomický
referát mzdovej učtárne
 
32 36 724
 
Mgr. Tatiana Feješová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Zlatica Felingová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, vedúca ŠJ (základné školy)
32 36 924
 
Peter Fleischhacker
TT-IT, s.r.o.
správa aplikácií, technická podpora
 
PaedDr. Jozef Gábor
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre ŠKD a športové triedy
 
Ing. Ľubomír Gajarský
TT-IT, s.r.o.
technická podpora, telefóny
 
PhDr. Danka Gašparíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ J. Bottu, riaditeľka
 
Mgr. Lýdia Gašparovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, riaditeľka
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?