Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Renáta Dušeková
Odbor ekonomický
referát mzdovej učtárne
 
roman.dzurek@tt-it.trnava.sk
32 36 987, 0918 601 303
 
Ing. Slavomír Dzvoník
Trnava Tourism - OOCR, Turistické informačné centrum - Región Trnava
pracovník Turistického informačného centra Región Trnava
info@trnavatourism.sk
033/32 36 440
 
Peter Fleischhacker
TT-IT, s.r.o.
správa aplikácií, technická podpora
peter.fleischhacker@tt-it.trnava.sk
32 36 988, 0917 570 078
 
Ing. Ľubomír Gajarský
TT-IT, s.r.o.
technická podpora, telefóny
lubomir.gajarsky@tt-it.trnava.sk
32 36 992, 0918 960 507
 
PhDr. Danka Gašparíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ J. Bottu, riaditeľka
 
Mgr. Zuzana Gašparovičová
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení - zariadenia školského stravovania
 
Mgr. Lýdia Gašparovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, riaditeľka
 
Mária Gážiová
Správa majetku mesta Trnava
referent – personálny úsek - Odbor vnútornej správy
 
Bc. Ladislava Gnebusová
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ ZŠ s MŠ Vančurova
vancurova.jedalen@gmail.com
tel.: 033/ 32 32 924, 925
 
Ing. Elena Gombíková
Odbor ekonomický
Úsek rozpočtu a financovania, referát rozpočtu a finančného manažmentu