Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Daša Gergelyová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Spartakovská 6)
 
Bc. Ladislava Gnebusová
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ ZŠ s MŠ Vančurova
vancurova.jedalen@gmail.com
tel.: 033/ 32 32 924, 925
 
Ing. Elena Gombíková
Odbor ekonomický
Úsek rozpočtu a financovania, referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
Adriana Hájičková
Správa majetku mesta Trnava
informátor SO 02 - Technický odbor - TT IP Mestský priemyselný park
+421 33 32 40 500
 
Dominika Haladová
Odbor ekonomický
referát daní a poplatkov
 
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre predprimárne vzdelávanie
 
Mgr. Denisa Hanáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupkyňa pre 2. stupeň
033/32 36 903
 
Patrik Hano
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér informačných technológií
 
Magdaléna Hanová
STEFE Trnava, s.r.o.
personálna a marketingová manažérka, asistentka konateľov
 
Patrik Harský
Správa majetku mesta Trnava
údržbár - Technický odbor - TT IP Mestský priemyselný park
+421 918 897 150