Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Gabriela Haršányová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre predprimárne vzdelávanie
55 43 249
 
Mgr. Jana Haydenová
Správa majetku mesta Trnava
referent - Technický odbor - Mestský trh
mestskytrh@smmt.trnava.sk
+421 905 577 714, +421 33 3236 380
 
Lucia Hilková
Správa majetku mesta Trnava
referent – úsek verejného obstarávania - Technický odbor
lucia.hilkova@smmt.trnava.sk
+421 33 3236 398
 
Ing. Jana Hlbocká
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka správy bytov a nebytových priestorov
 
32 36 607
 
Mgr. Zuzana Holkovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ A. Kubinu, riaditeľka
 
vladimir.holovic@trnava.sk
32 36 133, 0918 466 551
 
Mgr. Katarína Horňáčková
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení -materské školy, školský úrad
 
Miroslav Horník
Odbor investičnej výstavby
referát realizácie stavieb
miroslav.hornik@trnava.sk
32 36 133, 0918 601 302
 
Mgr. Peter Horváth
Odbor organizačný a vnútornej správy
registratúrne stredisko Starohájska 2, registratúrne stredisko Priemyselná 5
peter.horvath@trnava.sk
32 36 299, 32 36 298
 
Mgr. Andrea Horváthová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
32 36 885
 
Mgr. Petra Horvátová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov