Občan

Kontakty

 
 
 
Mária Gážiová
Správa majetku mesta Trnava
referent – personálny úsek - Odbor vnútornej správy
maria.gaziova@smmt.trnava.sk
+421 33 3236 389
 
Adriana Hájičková
Správa majetku mesta Trnava
informátor SO 02 - Technický odbor - TT IP Mestský priemyselný park
+421 33 32 40 500
 
Patrik Harský
Správa majetku mesta Trnava
údržbár - Technický odbor - TT IP Mestský priemyselný park
+421 918 897 150
 
Mgr. Jana Haydenová
Správa majetku mesta Trnava
referent - Technický odbor - Mestský trh
mestskytrh@smmt.trnava.sk
+421 905 577 714, +421 33 3236 380
 
Lucia Hilková
Správa majetku mesta Trnava
referent – úsek verejného obstarávania - Technický odbor
lucia.hilkova@smmt.trnava.sk
+421 33 3236 398
 
Nora Chrapová
Správa majetku mesta Trnava
referentka – úsek účtovníctva - Odbor vnútornej správy
nora.chrapova@smmt.trnava.sk
+421 33 3236 390
 
vrátnica informátor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka TT IP - Priemyselný park
+421 33 3236 380
 
Ing. Lenka Klimentová, PhD.
Správa majetku mesta Trnava
riaditeľka Správy majetku mesta Trnava
lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
+421 917 478 898, +421 33 3236 388
 
Katarína Klukavá
Správa majetku mesta Trnava
referentka – majetkový úsek - Odbor vnútornej správy
 
Daniela Nádaská
Správa majetku mesta Trnava
vedúca Mestskej športovej haly
daniela.nadaska@smmt.trnava.sk
+ 421 917 644 220, +421 33 3236 392
 
Mgr. Marek Neštický
Správa majetku mesta Trnava
Vedúci Mestského zimného štadióna
marek.nestisky@smmt.trnava.sk
+421 917 924 689, +421 33 3236 384
 
Miloš Páleník
Správa majetku mesta Trnava
Vedúci Mestskej plavárne Zátvor
milos.palenik@smmt.trnava.sk
+421 917 644 330, +421 33 3236 394
 
Ing. Ondrej Petrinec
Správa majetku mesta Trnava
referent – technický úsek - Technický odbor