Občan

Kontakty

 
 
 
Roman Baranovič
Správa majetku mesta Trnava
vedúci - prevádzka Mestská plaváreň Zátvor
0917 644 330, 32 36 394
 
Mgr. Jana Haydenová
Správa majetku mesta Trnava
informátor prevádzka TTIP, Priemyselný park
32 36 380
 
vrátnica informátor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka TT IP - Priemyselný park
32 36 380
 
vrátnica informátor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka Mestský zimný štadión
32 36 385. 0917 922 241
 
vrátnica informátor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka Mestská športová hala
32 36 391
 
Ing. Lenka Klimentová, PhD.
Správa majetku mesta Trnava
riaditeľka Správy majetku mesta Trnava
 
katarina.klukava@smmt.trnava.sk
0905 956 599, 32 36 397
 
Dušan Krajčovič
Správa majetku mesta Trnava
údržba - prevádzka Mestská športová hala
0907 673 591
 
0905 906 391
 
0918 976 892
 
Martin Michalička
Správa majetku mesta Trnava
vedúci technického zabezpečenia
 
Ing. Ondrej Petrinec
Správa majetku mesta Trnava
referent - prevádzka TT IP - Priemyselný park
 
Mgr. Valéria Princová
Správa majetku mesta Trnava
vedúca - prevádzka Mestská športová hala
valeria.princova@smmt.trnava.sk
32 36 392, 0917 644 220
 
strojovňa strojník
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka Mestský zimný štadión
32 36 386
 
Mgr. Viktor Štrbka
Správa majetku mesta Trnava
vedúci prevádzky - Priemyselný park
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
32 36 382, 0917 792 185
 
ivona.tacovska@smmt.trnava.sk
0917 921 966, 32 36 390
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?