Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Ľubica Čechová

MŠ Hodžova, riaditeľka
 
Mgr. Mária Huttová

MŠ Vajanského, MŠ Hodžova, vedúca ŠJ
32 36 819, 830
 
Ľubomíra Kyseľová

MŠ T. Tekela, vedúca ŠJ
32 36 772
 
PaedDr. Zuzana Moncmanová , PhD.

MŠ T.Tekela, riaditeľka
32 36 771
 
Lýdia Pajtinková

MŠ V jame, riaditeľka
 
Mgr. Natália Polomčíková

MŠ Vajanského, riaditeľka
 
Ivana Vrždáková

ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (MŠ V jame 3)
32 36 777