Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Zuzana Bodišová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
vedúca úseku komunálnych služieb
zuzana.bodisova@trnava.sk
32 36 106, 0905 937 679
 
ludovit.ivanovic@trnava.sk
32 36 193, 0908 657 677
 
Ing. Hana Kovárová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
 
peter.maar@trnava.sk
32 36 109, 0905 139 938
 
Tatiana Olleová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
mestská občianska poriadková služba
0918 997 359
 
Mgr. Petruška Sečenová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Gabriela Slamková
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát technických činností dopravy
 
Ing. Dominika Slezáková
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
dominika.slezakova@trnava.sk
32 36 112, 0918 897 149
 
Roman Stacho
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát technických činností dopravy
roman.stacho@trnava.sk
32 36 108, 0905 290 095
 
Mgr. Zuzana Úlehlová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb, dlhodobo PN
 
Mgr Lukáš Vozár
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Mária Vražičová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
 
Ing. Miroslava Zrebná
Odbor dopravy a komunálnych služieb
vedúca úseku dopravy a cestného hospodárstva
miroslava.zrebna@trnava.sk
32 36 110, 0905 972 019
 
Chcete vedieť, čo je nové?