Občan

Kontakty

 
 
 
dusan.balaz@trnava.sk
32 36 121, 0905 105 116
 
zuzana.beckova@trnava.sk
32 36 148, 0917 825 540
 
Mgr. Peter Horváth
Odbor organizačný a vnútornej správy
registratúrne stredisko Starohájska 2, registratúrne stredisko Priemyselná 5
peter.horvath@trnava.sk
32 36 299, 32 36 298