Občan

Kontakty

 
 
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Ing. Valéria Durdyová
Odbor právny a majetkový
referát evidencie majetku mesta
 
Ing. Jarmila Jágriková
Odbor právny a majetkový
referát nakladania s majetkom mesta
 
JUDr. Petra Klembarová
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
petra.klembarova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Gabriela Krčová
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Mgr. Michal Kučavík
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Ing. Emília Macková
Odbor právny a majetkový
referát správy majetku mesta
 
JUDr. Jana Tomašovičová
Odbor právny a majetkový
zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúca odboru
jana.tomasovicova@trnava.sk
32 36 227, 0905 972 024
 
Mgr. Jozef Vatrt
Odbor právny a majetkový
referát majetkovoprávny a legislatívy
 
Mgr. Michal Žitňanský
Odbor právny a majetkový
referát majetkoprávny a legislatívy
 
Chcete vedieť, čo je nové?