Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Sylvia Balážová
Odbor sociálny
referát starostlivosti o rodiny s deťmi
 
Mgr. Simona Bangová
Odbor sociálny
terénna sociálna pracovníčka
simona.bangova@trnava.sk
32 36 281, 0917 635 980
 
ingrid.hunava@trnava.sk
32 36 170, 0905 318 547
 
Ivana Jankechová
Odbor sociálny
referát starostlivosti o rodiny s deťmi
 
Bc. Silvia Krištofová
Odbor sociálny
referentka tretieho sektora
silvia.kristofova@trnava.sk
32 36 168, 0917 400 804
 
Silvia Kvassayová
Odbor sociálny
referát financovania sociálnych vecí
 
Mgr. Ivana Sláviková
Odbor sociálny
referát starostlivosti o seniorov
 
MSc. Monika Trubačová
Odbor sociálny
referát sociálnej pomoci občanom
 
Mgr. Petra Vráblová
Odbor sociálny
Kancelária zdravé mesto
 
Mgr. Veronika Žilková
Odbor sociálny
terénny sociálny pracovník
veronika.zilkova@trnava.sk
32 36 281, 0905 137 594
 
Chcete vedieť, čo je nové?