Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Jana Bajužíková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Daniela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Gabriela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Miroslav Hrubý
Odbor stavebný a životného prostredia
špeciálny stav. úrad pre miestne a účelové kom.
 
Ing. Monika Ivančíková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Zuzana Kalivodová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Jarmila Krchňavá
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Patrik Kubiš
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
 
Mgr. Eva Miháliková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
 
Mgr. Mária Ulmanová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku