Občan

Kontakty

 
 
 
- Mesto Trnava -
Oficiálna poštová adresa: Mesto Trnava; Hlavná ulica 1; 917 71 Trnava
info@trnava.sk
32 36 101, 32 36 111
 
:: Kontakt pre médiá ::
hovorkyňa mesta
spravy@trnava.sk
0905 920 038
 
Mgr. Viera Andrisová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
32 36 934
 
Ing. Anton Babka
Zariadenie pre seniorov
vedúci technicko-hospodárskeho úseku
 
Mgr. Katarína Bajtošová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 852
 
Ing. Jana Bajužíková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Mgr. Sylvia Balážová
Odbor sociálny
referát starostlivosti o rodiny s deťmi
 
Mgr. Beáta Balgavá
ZUŠ
riaditeľka ZUŠ Mozartova
 
Mgr. Simona Bangová
Odbor sociálny
referát terénnej sociálnej práce
simona.bangova@trnava.sk
32 36 281, 0917 635 980
 
Roman Baranovič
Správa majetku mesta Trnava
vedúci - prevádzka Mestská plaváreň Zátvor
0917 644 330, 32 36 394
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?