Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Jozef Demovič
STEFE Trnava, s.r.o.
riaditeľ úseku Energetický manažment
 
Patrik Hano
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér informačných technológií
 
Magdaléna Hanová
STEFE Trnava, s.r.o.
personálna a marketingová manažérka, asistentka konateľov
 
Katarína Jakubcová
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka správy bytov a nebytových priestorov
 
Marek Jelenek
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér údržby komunikácií
 
Ing. Igor Mihálik
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér prevádzky energetických zariadení
 
Peter Palčík
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér merania a regulácie, metrológ
 
Ing. Soňa Puchelová
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka ekonomiky a fakturácie
 
Ing. Zita Sedláková
STEFE Trnava, s.r.o.
riaditeľka úseku Finančný a podporný manažment
 
Ing. Andrea Stanková
STEFE Trnava, s.r.o.
riaditeľka úseku Facility manažment
 
Viera Strečanská
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka finančného účtovníctva
 
Ing. Anton Šedo
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér investícií, energetik TZ a TZB
 
Ing. Oľga Štefániková
STEFE Trnava, s.r.o.
manažérka technického oddelenia
 
Chcete vedieť, čo je nové?