Občan

Kontakty

 
 
 
JUDr. Mgr. Pavol Mančák
Stredisko sociálnej starostlivosti
vedúci oddelenia majetkovo-právneho a nebytových priestorov