Občan

Kontakty

 
 
 
Bc. Ľubomír Gajarský
Zariadenie pre seniorov
poverený vedením technicko-hospodárskeho úseku
lubomir.gajarsky@zps.trnava.sk
32 36 726, 0907 600 285
 
Vladimíra Hlaváčová
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Bc. Daniel Hruška
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Lívia Mokošáková
Zariadenie pre seniorov
vedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku
livia.mokosakova@zps.trnava.sk
32 36 714, 0918 849 787
 
Bc. Veronika Mokošáková
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
32 36 710
 
Ing. Pavol Žák
Zariadenie pre seniorov
vedúci stravovacieho úseku
pavol.zak@zps.trnava.sk
32 36 723, 0918 849 742