Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Filip Majerník
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
filip.majernik@trnava.sk
32 36 129, 0918 601 300
 
Mgr. Peter Rozsár
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
 
Matúš Tavali
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
matus.tavali@trnava.sk
32 36 128, 0905 104 639