Mesto Trnava

 

14. 5. 2013 - Partnerská výmena detí Hoflein, Rakúsko


Projekt - Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov

 
Chcete vedieť, čo je nové?