Mesto Trnava

 

23. 10. 2013 - Štúdijná návšteva


Projekt - Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov

 
Chcete vedieť, čo je nové?