Mesto Trnava

 

5. 11. 2013 - Štúdijná návšteva


Projekt - Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov

 
Chcete vedieť, čo je nové?