Mesto Trnava

 

Kultúrne pamiatky Trnavy


Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 
Chcete vedieť, čo je nové?