Mesto Trnava

Vysvetľujúca tabuľa

 
Autor fotografií: Zuzana Královičová | Hodnotenie: