Moje mesto

Ďalšia trnavská vežička

 
Autor fotografií: | 4.4.2012 | Hodnotenie:

 

- Kaplnka Márie Magdalény v Modranke cca 1630...pôvodne asi staršia - 1400
- pôvodný kostol obce či osady Modranka, ešte pred prestavbou kaplnky Božieho hrobu na kostol Najsv. Trojice - v 17. storočí
- pri kaplnke bol (neviem, či ešte je) prameň
- na sviatok Márie Magdalény sa tu koná púť a bohoslužby

Chcete vedieť, čo je nové?