Návštevník

    20. ročník Zrazu historických vozidiel

    Iné

    Trnavských 100 km, Oldtimer Klub Trnava Slovakia, štar 11. 8. o 10.00 h na Trojičnom námestí

    /userfiles/file/plag%C3%A1t%202017_vozidla_upraveny.jpg

    11.8.2017 - 12.8.2017