Návštevník

  Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

  Súťaž

  Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet
  8. ročník

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet.
  Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
              - zdravý životný štýl
              - ako chcem tráviť voľný čas
              - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
             V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom  výherných cien – chytré telefóny, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.
  1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 10 miest!
  2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk. Ohodnotí sa 10 miest!
      Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na facebookovom profile.
  Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.
  Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019.

   

  1.11.2019 - 11.1.2020

   
  Chcete vedieť, čo je nové?