Návštevník

  DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

  Iné

  DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019 V TRNAVE


  6. septembra o 19.45 h v Bazilike sv. Mikuláša
  ANIMA MUNDI

  Otvárací koncert Dní európskeho kultúrneho dedičstva
  Helmut Hauskeller – panova flauta, Stanislav Šurin – organ


  9. – 25. septembra o 17.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
  O TRNAVE POD VEŽOU
  Cyklus prednášok odkrýva laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy

  9. 9. Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí
  Denis Pongrácz

  10. 9. Učiteľský divadelný seminár v Trnave
  PhDr. Romana Luchavová

  11. 9. Kultúrno-spoločenské podujatia trnavských spolkov v medzivojnovom období
  Mgr. Veronika Pauková

  13. 9. Trnavské mestské hodiny v 16. storočí
  PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

  16. 9. Spolu a proti sebe, v dobrom i zlom – spolužitie národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu
  doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

  18. 9. Smutný osud krypty Univerzitného kostola v Trnave po roku 1948
  PhDr. Júlia Ragačová

  20. 9. Ceremoniálne dary mesta Trnava v 16. storočí
  PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

  24. 9. Umelecká tvorba v pozostalosti Teodora Tekela
  Mgr. Jakub Roháč

  25. 9. Perspektívy technických pamiatok v meste Trnava
  Ing. arch. Miroslav Beňák  12. septembra o 18.00 h v Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka
  Mária Balážová: ŽENSKÝ DEZÉN

  Vernisáž retrospektívnej výstavy Trnavčanky Márie Balážovej, výraznej slovenskej autorky, spojená s uvedením novej monografie


  13. – 15. septembra TRNAVSKÉ DNI
  Láska – Pokoj – Porozumenie
  Tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností spojených s Trnavou

  13. septembra o 16.00 h na Nádvorí
  PANTEÓN MALÉHO RÍMA

  Hostia: Božidara Turzonovová, herečka Slovenského národného divadla, Zlata Matláková, literátka a poetka, Timotej Masár, SJ., kňaz a mediálny pracovník
  Hudba: Jana Andevska, moderuje Peter Horváth

  14. septembra o 14.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
  NÁVŠTEVA V DOME PAMÄTI TRNAVY

  Prehliadka priestorov štátneho archívu a vzácnych dokumentov z histórie mesta spojená s odborným výkladom Júlie Ragačovej

  14. septembra o 16.00 h v Divadle Jána Palárika
  ZNÁME TVÁRE TRNAVSKÝCH RODÁKOV

  Vernisáž výstavy fotografií vo foyeri divadla  14. septembra o 16.00 h pri mestskej veži
  Trnava očami architekta: PO STOPÁCH TRNAVSKÉHO INDUSTRIÁLU

  Vysadnite na bicykel a vydajte sa spolu s architektom Miroslavom Beňákom naprieč Trnavou. Na unikátnej cykloprehliadke spoznáte novodobú architektúru a často zatracované industriálne pamiatky

  15. septembra od 13.00 do 18.00 h v Galérii Jána Koniarka
  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Voľný vstup do stálych expozícií a výstav v Koppelovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia

  5. a 19. septembra od 16.00 h do 17.00 h
  12. a 26. septembra od 10.00 h do 11.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho
  DNI OTVORENÝCH DVERÍ
  – prehliadka knižnice aj priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, spojená s prezentáciou o architektovi Michalovi Milanovi Harmincovi

  21. septembra v Divadle Jána Palárika
  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  – prehliadka najstaršej dodnes využívanej divadelnej budovy na Slovensku s odborným výkladom a nahliadnutím do divadelného zákulisia

  23. septembra o 17.00 h v knižnici Trnavskej univerzity
  TYRNAVIA ERUDITA II.

  Slávnostné uvedenie reprezentatívnej publikácie nadväzujúcej na rovnomennú knihu vydanú pred dvoma rokmi, ktorá zaznamenala ohlas u trnavskej verejnosti. V spolupráci Mesta Trnavy a pedagógov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity záujemcom o kultúrne dejiny opäť ponúka sondu do latinskej spisby 17. a 18. storočia a v krátkych úryvkoch predstavuje v slovenskom preklade práce autorov, ktorí sú svojím pôsobením či dielami spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Druhý zväzok sa viac zameriava na kultúrne a historické aspekty vzniku tlačí, ich tematické zameranie, žánrovú rôznorodosť i vplyv na formovanie latinskej barokovej spisby u nás

  24. septembra 2019 o 10.00, 14.00 a 15.00 h v Západoslovenskom múzeu
  KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

  Výstavba klariského kostola v Trnave sa začala v prvej polovici 13. storočia ešte za života zakladateľky rehole sv. Kláry. Záujemcovia budú mať nevšednú možnosť absolvovať prehliadku nezreštaurovaného interiéru kostola s odkrytými sondami z prieskumu. O klariskách v Trnave a stavebných fázach kostola bude hovoriť Lucia Duchoňová

  30. septembra od 9.00 h v Divadle Jána Palárika
  DIVADLO V UMENÍ / UMENIE V DIVADLE

  Tretí ročník odbornej konferencie bude interdisciplinárnym pohľadom na fenomén zvaný divadlo v kontexte nášho kultúrneho dedičstva. Voľba témy konferencie i miesta konania korešponduje nielen so zameraním tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ale je tiež spojená s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie, kde zohrali divadelníci jednu z hlavných rolí.

  Organizátori podujatí: Mesto Trnava, Štátny archív v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum a Trnava Tourism

  6.9.2019 18:45 - 30.9.2019

   
  Chcete vedieť, čo je nové?