Návštevník

  KreaTiviTa 2022: Milan Marônek – výber z tvorby

  Výstava

  KreaTiviTa 2022: Milan Marônek – výber z tvorby: 6. 6.2022 – 30. 11.2022

  Miesto: Trnavský samosprávny kraj

  Výstava fotografií trnavského autora Milana Marônka.

  Výstava potrvá do 30. 11.2022.

  6.6.2022 - 30.11.2022