Návštevník

  Kurz tradičného rezbárstva - vruborez

  Iné

  Kurz rezbárstva technikou Vruborezu
  8. februára 2020 od 9.00 h do 16.00 h
  Aurora pasáž, Štefánikova 6, Trnava

  Udalosť na Facebooku

  8.2.2020 8:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?