Návštevník

  Odovzdávanie ocenení Amazonka

  Iné

  Pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie ocenenia pacientskych organizácií Amazonky, Ružová stužka a Europa Donna Slovakia prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám v stredu 23. júna 2021 o 14.00 h v kongresovej sále Hotel Holiday Inn Trnava.

  Ocenenie je súčasťou osvetového projektu  „Ja som už bola“ zameraného na podporu prevencie onkologických ochorení prsníka a skríningu  rakoviny prsníka. Cieľom je oboznámiť  ženy o význame mamografického  skríningu a motivovať ich absolvovať pre svoje zdravie toto vyšetrenie prsníkov.

  Mamografický skríning prebieha na Slovensku v 12 mestách na 15 preverených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré splnili podmienky vstupu do mamografického skríningu. Ženy v  týchto krajoch tak majú možnosť absolvovať skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov na vysokokvalitných mamografických pracoviskách. „Skríningová mamografia sa môže vykonávať iba na preverených skríningových mamografických pracoviskách pracujúcich efektívne, promptne a na vysokej odbornej úrovni so zabezpečením okamžitého a efektívneho manažmentu zistených malignít tak, aby spĺňali  požiadavky ustanovené v platnom Štandardnom postupe na vykonávanie lekárskeho  ožiarenia a na výkon prevencie – skríningová mamografia,“ vysvetľuje doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD., MPH, mim. prof., predsedníčka Sekcie mamárnej diagnostiky SEBI Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.

  Mamografia zachraňuje životy

  „Ak by každá žena staršia ako 50 rokov využívala možnosť bezplatných skríningových  mamografických vyšetrení raz za 2 roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 žien,“ hovorí doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Na Slovensku prebieha organizovaný mamografický skríning od septembra 2019. S trojmesačnou prestávkou v roku 2020 pre pandémiu však pokračuje ďalej. „Ročne by podľa kritérií mamografického skríningu malo vyšetrenie absolvovať celkovo 363 934 žien na Slovensku. Zdravotné poisťovne pozvali takmer 90 000 žien, ktoré neboli na mamografickom vyšetrení viac ako dva roky,“ hovorí MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu. Ide o ženy medzi 50 – 69 rokov, ktoré  majú absolvovať toto vyšetrenie v dvojročnom intervale. Ženy so zvýšeným rizikom  rakoviny prsníka by mali vyšetrenie absolvovať raz ročne. „V roku 2020 sa na mamografickom skríningu na preverených skríningových mamografických pracoviskách zúčastnilo skoro 39 000 žien. U 310 z nich sa  zistilo a následne liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. Mnohé z týchto žien si účasťou na skríningu zachránili život a zdravie,“ spresňuje štatistiky MVDr. Jana Trautenberger Ricová, koordinátorka skríningov Národného onkologického inštitútu.

  Skríningová mamografia dokáže odhaliť ochorenie už o 3 – 5 rokov skôr, než by sa  ložisko odhalilo pri samovyšetrení. Môže tak pomôcť odhaliť ochorenie v štádiu, keď je vysoko pravdepodobné ho vyliečiť. „Nedostatočná informovanosť verejnosti a mýty niektoré ženy od vyšetrenia odrádzajú. Vynechať mamografické vyšetrenie je však omnoho nebezpečnejšie, ako podstúpiť ho,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky n. f.

  „Ja som už bola“ v Trnave

  Osvetový projekt „Ja som už bola“, ktorý organizuje OZ Amazonky, Ružová stužka, n. f. a Europa Donna Slovakia, od roku 2018 upozorňuje na potrebu poznania prevencie rakoviny prsníka, spočívajúcu v zdravom životnom štýle, t. j. zdravá strava s prevahou ovocia a zeleniny, abstinencia od alkoholu, dostatok zdravého pohybu, kontrola hmotnosti a tiež pravidelné samovyšetrenie prsníkov spolu s pravidelným skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov.

  V rámci projektu tento rok aj s podporou Nadácie Pontis firmy Dell tieto pacientske organizácie symbolicky oceňujú preverené skríningové mamografické pracoviská, ktoré pracujú v súlade so smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis). Takto preverené pracoviská poskytujú komplexnú skríningovú mamografiu každej žene, ktorá nemá žiadne príznaky ochorenia prsníkov a v prípade potreby následne ženu vyšetria sonograficky, doriešia podozrivý nález a poskytnú žene ďalší potrebný manažment vrátane objasňujúceho pohovoru lekára so ženou a s odporúčaním ďalšieho postupu.

  OZ Amazonky a Ružová stužka slávnostne ocenilo 24. júna 2021 preverené skríningové mamografické pracoviská – Inštitút zobrazovacej diagnostiky – MRI, s.r.o., na Starohájskej ulici, a Rádiologickú kliniku Fakultnej nemocnice Trnava. Obe pracoviská v Trnave dostali symbolické ocenenie v podobe sošky Amazonky.

  O pracovisku Rádiologickej kliniky FN

  „Rádiologická klinika vo Fakultnej nemocnici v Trnave poskytuje skríningové mamografické vyšetrenia v rámci národného organizovaného skríningového programu od roku 2019,“ hovorí MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR, primár Rádiologickej kliniky FN Trnava. Skríningové mamografické pracovisko komplexne a promptne vyšetrilo už niekoľko tisíc žien. Ženy s problémami prsníkov vyšetrí komplexne kvalitne a rýchlo Mamologické centrum. „Vďaka multidisciplinárnemu prístupu (k dispozícii je gynekológ, chirurg, klinický onkológ, rádiológ, klinický psychológ, patológ) dokážeme ponúknuť  ženám aj pacientkam s ochoreniami prsníka komplexnú starostlivosť, výhodou pre pacientky je aj takmer žiadna čakacia doba na mamografické vyšetrenia,“ dodáva MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR.

  Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými

  OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka dlhodobému projektu „Ja som už bola“ venovať vynikajúcim pracoviskám cenu „Amazonka“ od žien, ktoré vedia, ako vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby zdravé zostali.

  „Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky s chorobou bojujú,“ vysvetlila Mgr. Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky.

  23.6.2021 14:00