Návštevník

  Podnikanie v kocke

  Kurz podnikateľských zručností

  12. - 16. 4. 2021 od 16.00 do 20.00 h*
  online

  12.4.2021 - 16.4.2021

   
  Chcete vedieť, čo je nové?