Návštevník

  Podujatia v západoslovenskom múzeu

  Výstava

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM, Múzejné námestie 3 

  OTVÁRACIE HODINY:  

  utorok – piatok: 8.30 – 17.00 h 

  sobota – nedeľa: 11.00 – 17.00 h 

  V pondelok zatvorené. 

  www.zsmuzeum.sk 

  033/ 5512913, 033/5512 911 

  e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk 

  EXPOZÍCIE

  ETNOGRAFIA – Materiálna kultúra trnavského vidieka príroda malých karpát, sakrálne pamiatky, kampanologická expozícia, oratórium, Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov, osobnosti športu TTSK, klarisky v trnave, krása zašlých čias,  archeologická expozícia, ľudový textil trnavského regiónu

  VÝSTAVY

  BLÍŽNEMU NA POMOC

  100. výročie Okresnej hasičskej jednoty v Trnave

  Od 1. februára do 4. marca 2024

  TRNAVSKÁ PALETA 2024

  Súťažná prehliadka neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

  Organizuje Trnavské osvetové stredisko v priestoroch ZsM.

  Vernisáž 8. februára 2024 o 17.00

  Výstava do 21. marca 2024

  AKO SA ŽILO V 4. TISÍCROČÍ PRED KRISTOM V TRNAVE A OKOLÍ

  Výstava v spolupráci Západoslovenského múzea v Trnave s Inštitútom na výskum kultúrnej krajiny, SNM – Archeologickým múzeom

  Výstava do 3. novembra 2024

  TERČE SPOLKU TRNAVSKÝCH OSTROSTRELCOV 

  do 31. januára 2025 

  MINERÁLY SLOVENSKA 

  do 29. februára 2024 

  DETSKÝ SVET

  Výstava pre malých i veľkých

  do 31. decembra 2024

  ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA

  Hasičské predmety zo zbierky múzea

  1.2.2024 - 31.12.2024