Návštevník

  Potulky Malým Rímom: POKLADY TRNAVSKÉHO ARCHÍVU

  Iné

  28. júla o 16.30 h pred Štátnym archívom na Štefánikovej

  Potulky Malým Rímom: POKLADY TRNAVSKÉHO ARCHÍVU

  Pod pojmom poklad si väčšinou ľudia predstavia drahokamy a hrnce plné zlatých mincí ukryté na tajných miestach. Skutočné poklady však môžu mať aj inú podobu a sú skryté za múrmi budovy, okolo ktorej často chodievame. Áno, reč je o trnavskom štátnom archíve, ktorý uchováva vo svojich priestoroch vzácnu pamäť nášho mesta. S jeho riaditeľkou Júliou Ragačovou nahliadneme do depotov a ďalších bežne neprístupných priestorov a prezrieme si aj výstavu Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, ktorá mapuje formovanie, vznik a fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave od 19. storočia až do súčasnosť

  28.7.2019 16:30