Návštevník

  Prečo potrebujeme nájomné bývanie?

  Iné

  17. septembra 2020 od 18.00 do 20.00 h na Nádvorí v Malom Berlíne na Štefánikovej 4, Trnava

  Pre koho je určené nájomné bývanie a aké úlohy má v meste plniť? Ako možno rôzne pristupovať k nájomnému bývaniu? Aké sú skúsenosti z Bratislavy, Košíc a Trnavy a čo sa tieto mestá navzájom môžu od seba učiť?

  Diskutovať o téme nájomného bývania budú Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO a Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava.
  Moderuje Miroslava Hlinčíková (Bronco n.o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV).

  ALENA VACHNOVÁ - vyštudovala právo a medzinárodné vzťahy a sociálnu prácu. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje viac ako 15 rokov. Zameriava sa na budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v núdzi, ktorým hrozí bezdomovectvo alebo mu už čelia. Aktuálne je rozvojovou manžérkou v Nadácii DEDO. Je absolventkou Hubert H. Humphrey Fellowship Programu v USA v oblasti ekonomického rozvoja.

  MARTIN FREUND je expert na sociálne bývanie, rešpektovaný odborník z Brna pre sociálnu oblasť, ktorého projekty získali aj medzinárodné ocenenia. Medzi jeho známe projekty patri napr.: Rapid Re-Housing, alebo Housing First. Momentálne pôsobí na Magistráte hlavného mesta Bratislavy.

  EVA NEMČOVSKÁ je zástupkyňa primátora, do ktorej kompetencií patrí činnosť sociálneho odboru mestského úradu a odboru vzdelávania, športu a kultúry v oblasti školstva. Predtým pracovala ako vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

  Diskusia je realizovaná s podporou Participatívneho rozpočtu pre Trnavu a projektom VEGA 2/0088/19.

  17.9.2020 18:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?