Návštevník

    Prezentácia architektonickej štúdie k revitalizácii školského dvora ZŠ Andreja Kubinu

    Iné

    Mesto Trnava pozýva na prezentáciu architektonickej štúdie k revitalizácii školského dvora ZŠ Andreja Kubinu, ktorá sa uskutoční v utorok 10. januára o 17.00 h v jedálni školy.

    Prítomní budú aj projektanti, odborní pracovníci mestského úradu, na otázky dostanete odpoveď, aj keď napíšete na mailovú adresu: planovanie@trnava.sk

    10.1.2023 17:00