Návštevník

  Rodina bez cigariet

  Súťaž

  Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9. ročník

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021 ročník výtvarnej súťaže.
  Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
              - zdravý životný štýl
              - ako chcem tráviť voľný čas
              - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

  V tomto ročníku sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, s najvyšším množstvom  výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny, „chytré“ hodinky, fitnes náramok, powerbanky,  USB disky, tričká s potlačou vlastnej práce.

  1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest.
  2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž  zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk. Ohodnotí sa 39 miest.

  Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet.
  Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.
  Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020.

  1.12.2020 - 5.2.2021

   
  Chcete vedieť, čo je nové?